мировой магиионлайн-сервисы

Наш сайт на русском языке открыт с 15 мая 2021 года.

В период SAC 2000-2022 бесплатная помощь в их духовном путешествии.

 

MEZINÁRODNÍ MAGICKÉ ON-LINE SLUŽBY - USA, Kanada, Argentina, Brazílie, Mexiko, Austrálie, Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Rusko, Nový Zéland, Dánsko, Finsko, Island, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Irsko, Švédsko atd. - naší hlavní činností jsou SEMINÁŘE SAC 2000 - 2022, dále se specializujeme na exorcismus (odstranění paktů s démony, či jejich přímé posedlosti, ceny se pohybují dle obtížnosti, v případě potřeby výjezdu se hradí dle vzdálenosti - letecky, os. automobilem), magická postižení (odstranění uřknutí, prokletí, očarování, přivtělených duší, larev, fantomů, energetických upírů, negativních zón - psychosomatických a patogenních), na ochranné zápisy do aury a na ochranná a vztahová kouzla - dnešní svět je málo harmonický a málo láskyplný. Proto jsou potřebná a nejvíce žádaná ochranná a vztahová kouzla. Samozřejmě jsou sestavena tak, aby neubližovaly, aby to nebylo v rámci černé magie. Jejich princip je však takový, že když někdo zlo páchá - proti vám vysílá, všechno to špatné se mu znásobené vrátí zpět. Nakonec při takovém zpětném odrazu si mnoho útočníků uvědomí svojí chybu, když na vlastní kůži pocítí dopad své zloby. A začnou se chovat jinak. A to je vlastně dobro, když pochopí a poučí se a tímto způsobem pracují naše kouzla. Někteří se nás stále ptáte, zda si vztahovým kouzlem nezbrzdí svůj duchovní vývoj - NEZBRZDÍ! NAOPAK! - více na: https://www.uir-666.cz/nase-sluzby/aktuality-otazky-a-odpovediPORADNA PRO PARAFYZICKÉ JEVY https://www.uir-666.cz/nase-sluzby/poradna-pro-parafyzicke-jevy 

ZÁKL. ČIŠTĚNÍ AURY S KOMPL. VEDENÍM VČ. DUCHOV.PRÁCE (S KATHAR.MR.) = TYTO SLUŽBY JSOU ZCELA ZDARMA AŽ DO KONCE ROKU 2022. VZHLEDEM K OBROVSKÉMU ZÁJMU, VÁS PROSÍME O TRPĚLIVOST, NA KAŽDÉHO Z VÁS SE DOSTANE. 

Školu magie v praxi otevřeme opět od 1. září 2022 a další semináře na SAC 2000 - 2022 plánujeme na červen 2022 pro Českou republiku (dle situace s COVID-19), budeme se přesouvat do Californie, Los Angeles, takže Českou republiku budeme dělat pouze okrajově, hlavně naše stálé klienty, kteří jsou našimi členy. Nové klienty - pouze v akutních případech. Ohledně spolupráce s námi: https://www.uir-666.cz/moznost-spoluprace 

Chtěli bychom upozornit klienty, že všechny magické úkony (vztahová kouzla, věrnostní atd.) - NESPADAJÍ DO ČERNÉ MAGIE! VEŠKERÉ MAGICKÉ ÚKONY, V NAŠÍ NABÍDCE, JSOU Z DUCHOVNÍHO HLEDISKA NA HRANICI ŠEDÉ, TUDÍŽ PRO NÁS, I KLIENTY - BEZPEČNÉ - BEZ KARMICKÝCH POSTIHŮ. NĚKTEŘÍ KLIENTI SI AUTOMATICKY DOMÝŠLELI, KDYŽ VIDĚLI V NAŠEM NÁZVU 666 (UIR-666), ŽE POSKYTUJEME SLUŽBY ČERNÉ MAGIE, ALE KDYBY SI PŘEČETLI CELÝ NÁŠ WEB, DOŠLI BY K ZÁVĚRU, ŽE TJ. NAOPAK, ŽE SE VÝHRADNĚ ŘÍDÍME DUCHOVNÍMI ZÁKONY, K TOMU JSME VEDLI A VEDEME I NAŠE KLIENTY A 666 MÁME V NÁZVU UVEDENÉ Z DŮVODU, ŽE ODSTRAŇUJEME MAGICKÁ POSTIŽENÍ (UŘKNUTÍ, PROKLETÍ, OČAROVÁNÍ, PŘIVTĚLENÉ DUŠE, ENERG.UPÍRY, NEGATIVNÍ ZÓNY...) VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PAKTŮ S DÉMONY ČI JEJICH PŘÍMÉ POSEDLOSTI = TOHLE VŠE SPADÁ DO ČERNÉ MAGIE, PROTO MÁME V NAŠEM NÁZVU UVEDENO 666, JELIKOŽ S ČERNOU MAGIÍ STÁLE PRACUJEME - ALE VŽDY TÍM, ŽE JÍ ODSTRAŇUJEME. PROTO PROSÍME NĚKTERÉ KLIENTY, ABY NÁS V E-MAILECH NEPŘEMLOUVALI - ČERNOU MAGII NIKOMU POSKYTOVAT NEBUDEME! NEHLEDĚ NA TO, ŽE MAGICKÉ ÚKONY, KTERÉ MÁME V NABÍDCE - JSOU PRO NAŠE KLIENTY Z KARMICKÉHO HLEDISKA BEZPEČNÉ A TRVALÉ, NAROZDÍL PRÁVĚ OD ČERNÉ MAGIE. 

uir-666 - sac

Žádné náhody neexistují a všechno má svůj důvod. Události mají své kořeny a příčinu a v tomto smyslu se skutečně nic náhodného neděje... Máme za sebou přelom tisíciletí a spolu s ním skončily 2000 let věku ryb a ryba je znamením Ježíše. Věk Ryb započal v dobách narození Krista. Základní myšlenkou tohoto období, bylo přesvědčení, že člověka musí řídit vyšší moc, protože sám za sebe nedokáže myslet. Bylo to tudíž období rozmachu náboženství. Nyní jsme vstoupili do věku Vodnáře (tj.  právě SAC 2000 - 2022, který probíhá - přechod trvá 22 let, než na plno začne věk Vodnáře působit), který slibuje, že lidé poznají pravdu a naučí se uvažovat samostatně. Církev tohle období, nazývá koncem dnů.

Ježíš byl zasvěcenec ve smyslu dokonalý člověk. Ovládal magii, levitovat... Křesťanství, vzniklo až po jeho smrti - tedy po odchodu z tohoto světa. A to ještě 100 let po něm. Ti, co sepisovali bibli, už ho vůbec nezažili a vlastně, ani dost dobře nevěděli, o čem píší... Ježíš se znovu inkarnoval, aby pomohl lidstvu přejít do věku vodnáře, což je věk hodně duchovní, oproti věku ryb. S ním se inkarnovali i jeho pomocníci, co mu pomáhají. Jednak jsou to tzv. paprsky ducha, to jsou lidi, kteří jsou duchovně hodně vysoko, jsou to ti nejbližší, kteří ho obklopují, něco jako v biblických dobách, byli jeho učedníci, tentokrát je jich víc a potom tzv. indigové děti, to jsou duše nové generace, které jsou už připraveni, na rok vodnáře, intuitivně chápou souvislosti a jako základ mají různé duchovní schopnosti. Když lidstvo produchovní, bude míň podrazáků, víc lásky, míň falše a bude lepší život... Křesťanství, islám, judaismus = tři náboženství, která se mnohdy nemohou "ani cítit" a ve jménu kterých umírali tisíce lidí. Přitom všechna tři, uznávají stejného Boha a zjednodušeně řečeno se odlišují pouze ve způsobu jeho uctívání!

SVATÝ GRÁL = je to osoba = je to žena. Legenda praví, že svatý grál je kalich, pohár, ale tj. jen alegorie, která má skrýt skutečnou podstatu grálu. Kalich je v tomto případě metafora pro něco mnohem důležitějšího = pro ženu = grál neboli kalich představuje obecně ženství a svatý grál je symbolem bohyně, posvátného ženství, i když všechny tyto významy se už dávno vlivem církve vytratily z obecného povědomí. Žena byla kdysi pro svoji moc a schopnost dát vzniknout novému životu, velice váženou a uctívanou bytostí, ale protože její kult ohrožoval křesťanskou církev zastupovanou převážně muži, začala ji církev démonizovat, jako nečisté stvoření. Žena, kdysi vzývaná dárkyně života, se stala nepřítelem. Představa ženy jako dárkyně života byla základem všech dávných náboženství. Porod byl mocnou, tajemnou událostí. A grál je symbolem téhle ztracené bohyně. Křesťanská filozofie, se rozhodla popřít biologickou danost a za stvořitele prohlásila muže. V Genesis se píše, že Eva byla stvořena z Adamova žebra. Z ženy se stala pouhá odnož muže a navíc hříšná odnož. Kniha Genesis je začátkem konce pojmu bohyně. Legendy o rytířských výpravách za ztraceným grálem ve skutečnosti líčily tajné hledání zapovězeného principu posvátného ženství. Když rytíři prohlašovali, že pátrají po kalichu, chránili se touto metaforou před církví, která zotročovala ženy, zapovídala bohyně, upalovala nevěřící a zakazovala pohanské uctívání posvátného ženství. 

SAC 2000 - 2022 (Stellar activations cycle - Hvězdný aktivační cyklus) = přirozené a cyklicky přicházející období - přirozený cyklus. V současné době vrcholí (nejen na planetě Země, ale na ní zejména). Je to ohromný řetězec událostí, který započal kdysi a kdesi jinde, v prehistorických dobách, na jiných planetách, s jinými účastníky, ale s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo, dolehlými důsledky. 

Prameny popisují proces tvoření centrálního zdroje, jako energetickou emanaci sama sebe, v podobě individualizovaných, jedinečně, signovaných (podepsaných) částí energie, které se metaforicky, řečeno chovají, či mají chovat, jako vzduch, v procesu dýchání. Tedy s výdechem ze systému vystupují a s nádechem se zase vracejí.  

HIERARCHIE: centrální zdroj (yunasai), prvotní kvazi-energetické pole, vesmíry, galaxie, hvězdné systémy, hvězdy, planety, nehmotné bytosti a hmotné bytosti.

Lidská bytost je multidimenzionální energetický útvar s 12-ti prvkovou/úrovňovou anatomií, těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje jednak se strukturou kristovské duchovní rodiny a druhak s dimenzionální strukturou našeho vesmíru. Je potřeba rozlišovat mezi lidským vědomím a lidským tělem.

V naší troj-dimenzi (1-3) si lidské vědomí projektuje/tvoří rasové, holografické tělo v biologické podobě, založené na prvku uhlíku, ve vyšší troj-dimenzi (4-6) pak v biologické podobě založenou na dvou prvcích - uhlíku a křemíku, v ještě vyšší troj-dimenzi (7-9) pak v biologické podobě založené na prvku křemíku. A v ještě vyšší troj-dimenzi (10-12) již operuje pouze v podobě tekutého/plazmatického světla.

PŘEKVAPILO MĚ, KOLIK KLIENTŮ, MNĚ A ANGELÍNĚ FANDÍ... A NĚKTEŘÍ SE MĚ ČASTO PTÁTE, PROČ, ANGELINA JOLIE? ODPOVÍM VÁM TEDY VEŘEJNĚ A VE ZKRATCE, AŤ SE MĚ UŽ NEMUSÍTE PTÁT: PROTOŽE JE ANGELÍNA NEJLEPŠÍ ZE VŠECH!!! A TÍM, BYCH TO UZAVŘELA, DÁL TJ. JEN MEZI MNOU A ANGELÍNOU...

no alt
no alt

Angelina Jolie

paypal

DHL

ppl

česká pošta

krejčí

Krejčí kniha

SAC 2000-2022

SAC

SAC 2000-2022

SAC 2000-2022

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Přihlášení