ZÁKLAD ASTROLOGIE

Každá planeta má svoji značku, číselnou hodnotu, barvu a den v týdnu. To jsou vědomosti, které se vám můžou na duchovní cestě hodit. Proto je dobré je znát. Astrologie zkoumá cykly planet, Slunce, Luny a jejich vzájemných vztahů. Téměř všechno má cyklickou povahu. Luna projde za každých 29 a půl dne čtyřmi fázemi: první čtvrť (novoluní), druhá čtvr, třetí čtvrť (úplněk) a čtvrtá čtvrť. Slunce se každý rok vrací do bodů slunovratů a rovnodennosti (jaro, léto, podzim, zima). Každá planeta má svou pevně danou oběžnou dráhu kolem Slunce. Tohle vše jsou cykly. Vesmír je jako veliké hodiny a kola uvnitř jiných kol, které jsou zase v jiných kolech a my na ně reagujeme.

Horoskop (nazývaný také jako horoskop narození, natální horoskop, nativita, radix apod.) je tzv. fotografickou momentkou jednoho okamžiku. V horoskopu by se jako tyto velké hodiny zastavily, proto je důležité znát pro horoskop datum, čas a místo narození, protože okamžik narození je velice významný okamžik, kdy můžeme zkoumat uspořádání planet. Díky astrologii si můžeme jinak uspořádat svůj život, porozumět mu, protože nám astrologie nabízí způsob, jak uspořádat a chápat své zkušenosti a zážitky. Když se totiž naučíme sledovat své životní cykly a využívat je, můžeme své životní problémy snadněji řešit. Když pochopíme, jak se cykly opakují, jak fungují, můžeme z každé fáze takového cyklu vytěžit maximum.

Planeta Den v týdnu Barva Vibrační hodnota
Slunce Neděle Zlatá 1
Luna Pondělí Bílá 2
Merkur Středa Duhová 5
Venuše Pátek Zelená 6
Země - Hnědá 12
Mars Úterý Červená 9
Jupiter Čtvrtek Sytě modrá 3
Saturn Sobota Šedá 8
Novodobé planety
Uran - Fialová 4
Neptun - Sv. modrá 7
Pluto - Černá 10
Teprve bude objevena 11

 

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Máme 12 znamení zvěrokruhu a každé z nich má svůj symbol a svou dvoupísmenou zkratku.

ZKRATKA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU: 


AR BERAN
TA BÝK
GE BLÍŽENCI
CN RAK
LE LEV
VI PANNA
LI VÁHY
SC ŠTÍR
SA STŘELEC
CP KOZOROH
AQ VODNÁŘ
PI RYBY

Každé z těchto znamení zaujímají na kruhu horoskopu třicet stupňů.

 

 

STUPNĚ, MINUTY A VTEŘINY

Všechny hroty domů a planetární pozice v natálním horoskopu jsou zobrazeny podle toho, kde se v daném znamení v okamžiku narození přesně nacházely. Pozice se určuje stupněm a zlomkem stupně. Minuty a vteřiny jsou zlomkem stupňů.

Jedno znamení zvěrokruhu = 30 stupňů
Jeden stupeň = 60 minut
Jedna minuta = 60 vteřin

 

PLANETY

Astrologie používá osm planet plus Slunce a Lunu. Slunce a Luna nejsou planety, ale tzv. "světla". Astrologie ale při sestavování a analýze natálního horoskopu považuje Slunce a Lunu za planety. I planety mají v horoskopu své zkratky.

ZKRATKA NÁZEV PLANETY:


MS - MĚSÍC
SU - SLUNCE
ME - MERKUR
VE - VENUŠE
MA - MARS
JU - JUPITER
SA - SATURN
UR - URAN
NE - NEPTUN
PL - PLUTO

 


ASPEKTY

Aspekt je vzdálenost mezi dvěma planetami v okamžiku narození, která se vyjadřuje ve stupních a minutách. Tj. velmi důležité při interpretaci horoskopu. Když jsou dvě planety vzdáleny od sebe 60 stupňů, říká se, že jsou mezi sebou v SEXTILU. Když jsou planety od sebe vzdáleny 180 stupňů, tak jsou v OPOZICI atd. úhlová vzdálenost přitom nemusí být dokonale přesná. Existuje přípustná tolerance, které se říká ORBIS.

Aspekty vnášejí do horoskopu prvek harmonie nebo disharmonie, což znamená buď snadnost nebo problematičnost. Obecně můžeme říci, že mezi harmonické aspekty patří trigon, sextil a polosextil. Mezi neharmonické (problematické) aspekty patří kvadratura, opozice a polokvadratura. Konjukce může být jak harmonická tak neharmonická - závisí to na dotyčných planetách a na dalších faktorech.

 

EFEMERIDY

Efemeridy jsou nejdůležitější věcí, kterou každý musí mít, aby mohl začít dělat astrologii. Bez efemerid nemůžete prakticky nic závažného zjistit. Efemeridy jsou kniha, kde jsou uvedena postavení všech planet na každý den v minulosti, současnosti i budoucnosti.

 

ZPĚTNÝ A PŘÍMÝ POHYB

Tj. označení týkající se pohybu planet ve vztahu k Zemi. Direktní (přímý) - pod písmenem D se týká normálního přímého pohybu planet při pohledu ze Země. Retrográdní (zpětný) pohyb - pod písmenem R, se týká pohybu planet, jejichž směr se při pohledu ze Země jeví jako zpětný. Slunce a Luna nikdy nebývají retrográdní. Ve skutečnosti se planety nepohybují zpětně, to není ani možné, ale z pohledu Země se to tak může občas jevit.

 

ASCENDENT

Zkratka ASC znamená vycházející znamení a stupeň tohoto znamení, který vychází na východním obzoru v okamžiku narození vzhledem k místu na Zemi, kde k narození došlo. Je to jeden z nejvýznamnějších bodů horoskopu a je vždy hrotem prvního domu a tomuto domu vládne.

 

STŘED NEBES

Zkratka MC (Medium Coeli nebo meridián). MC je nejvyšším bodem (přímo nad našimi hlavami) ve zvěrokruhu v okamžiku našeho narození ve vztahu k místu na Zemi, kde k narození došlo. Také Střed nebes (MC) patří mezi nejvýznamnější body natálního horoskopu. MC je vždy hrotem desátého domu a vládne tomuto domu.

 

SEVERNÍ A JIŽNÍ UZEL

Severnímu lunárnímu uzlu se také říká Dračí hlava nebo Vzestupný uzel. V natálních horoskopech se Jižní uzel většinou nezobrazuje, protože leží vždy přesně proti Severnímu uzlu. Uzly jsou vždy retrográdní. Uzly jsou myšlené body vesmíru, které se vztahují ke geomagnetickým polím, souvisejícím s postavením Luny v okamžiku narození. Uzly se používají v rozboru natálního horoskopu.

 

TRIPLICITA (TROJNOST)

Každé znamení zvěrokruhu je spojeno s jednou ze tří lidských kvalit (trojnost) - kardinálnost (Krd.), fixnost (Fix.) nebo proměnlivost (Prom.).

 

TRANZITY

Tranzity jsou pozice planet v daném okamžiku - ne ty pozice, kde byly planety při narození. Tranzity horoskop aktivují nebo přitahují drobné události do našich životů. Když chceme zjistit, kdy k nějakému zážitku dojde, porovnáme tranzitní pozice planet s pozicemi natálními (při narození) a díváme se, zda se mezi tranzitujícími planetami a natálními planetami navzájem tvoří nějaké aspekty (konjunkce, trojice, sextily, kvadratury, opozice atd.)

 

ŽIVLY

Mezi čtyři živly patří oheň, země, vzduch a voda a každé znamení zvěrokruhu spadá do jednoho z těchto živlů. Horoskop znázorňuje celý život a zahrnuje všechny prvky života. V každém horoskopu jsou obsažena všechna znamení a ta ovlivňují život člověka, kterému horoskop patří. Každé znamení ale není v každém horoskopu stejně důležité a tj. vlastně ten důvod, proč jsme každý jiný.

OHEŇ ZEMĚ VZDUCH VODA
Beran Býk Blíženci Rak
Lev Panna Váhy Štír
Střelec Kozoroh Vodnář Ryby

Ohnivá znamení jsou nadšenecká, energická, optimistická, šťastná a veselá znamení.

Zemská znamení jsou praktická, stojí pevně nohama na zemi - realistická, melancholická a opatrná.

Vzdušná znamení jsou intelektuálové, myslitelé, jsou mentálně čilá a vznášejí se v oblacích.

Vodní znamení jsou emocionální, citlivá, intuitivní, náladová a plodná znamení.

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.

Login