ZÁKLAD NUMEROLOGIE

Numerologie patří mezi staré obory, zabývající se předpověďmi z čísel. Pracuje s datem narození člověka, kdy se postupně sečtou všechna čísla a dostane se konečné jednociferné číslo (kromě čísla 11 a 22, ty se dále nesčítají) nebo se jednotlivá čísla z datumu narození zařazují do tzv. numerologické tabulky (1-9), při numeroskopu nebo-li při numerologickém rozboru. Do této tabulky se vypisují čísla přítomná v datu narození, dle kterého usuzujeme povahu člověka, profesionální schopnosti, schopnosti člověka vyrovnat se světem, o jeho možnostech, zdravotních potíží, sexuální energii, problémech v dětství a v řadě dalších věcí.

V případě sečtení všech čísel z data narození, vzniká číslo VIBRAČNÍ nebo-li číslo ŽIVOTNÍ či OSUDOVÉ.

Životní číslo je naše první vizitka, která sděluje, co od sebe můžeme čekat a co od nás mohou očekávat ostatní. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1–9. Upozornění: vyjde-li vám v součtu číslo 11 nebo 22, jsou to již čísla konečná, neboť tato čísla se již více neredukují!

Příklad: 14. 4. 1983
(14+4) + (1+9+8+3) = 18 + 21 = 39 a 3+9= 12 a 1 + 2 = 3

Vibrační číslo je tedy po sečtení z data narození 14. 4. 1983 číslo 3.

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLA VE ZKRATCE

1 – člověk s nezávislou, odvážnou, bojovou povahou, sklony k vůdcovství, silná vůle prosadit se, řídící schopnosti. Tohoto člověka je dobré chválit, ale měl by se naučit naslouchat ostatním.

2 – člověk laskavý, snášenlivý, má velice výbornou intuici, ale nemá dostatek odvahy k realizaci vlastních snů a plánů, realizaci raději přenechává druhým, očekává oddanost od svého partnera. Člověk s číslem dvě by se měl naučit trpělivosti, diplomacii a měl by se naučit naslouchat druhým.

3 – člověk tvořivý, originální, vyniká osobním kouzlem a vtipem, má činorodou mysl, komunikativní, nemá rád nudu a je kritický. Člověk s číslem tři by se měl naučit diplomacii ve svém chování, kvůli kritice ke druhým.

4 – člověk milující pořádek, praktický, vytrvalý, houževnatý, důslednost, osobnost konzervativní, dosáhne pracovních úspěchů.

5 – člověk vyhledávající dobrodružství, milující svobodu a změny, nesnáší rutinu, je citlivý, přístupný ke všemu novému, má vůdcovské sklony, je ambiciózní, citlivý a má vysoké šance se prosadit.

6 – člověk, který potřebuje harmonii, chce klidný domov a rodinu, pomáhá rád druhým, ale je nerozhodný.

7 – člověk ponořený do sebe, potřebuje přátelství a vztahy, řídí se vlastní zkušeností, duševní práce převažuje nad prací fyzickou. Má vysoké duševní znalosti a dokáže na sobě zapracovat, aby si uskutečnil své plány a cíle.

8 – člověk houževnatý, ctižádostivý, má silné řídící schopnosti, touží po moci, nevzdává se a je náročný na sebe i ostatní, ale nemá mnohdy dostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy, je konzervativní. Člověk s číslem osm touží po moci a penězích, jenž dosahuje pracovitostí, silnou ctižádostivostí a vytrvalostí. Problém může způsobit nedostatek odvahy k realizaci vlastních plánů, která je pro uskutečnění bezpodmínečně nutná.

9 – člověk mající odpovědnost vůči všem, moudrý, nesobecký, hledající ideály, velká touha po cestování spojená se získáváním zkušeností a poznávání jiných lidí.

11 – člověk citlivý, ambiciózní, mající sklon k vizím, psychicky silný, často na sebe tento člověk bere dobrovolně odpovědnost i na úkor osobního života, snadno podléhá úzkosti, podrážděnosti a nervozitě, ale ve vesměs je člověk s číslem jedenáct okouzlující a úspěšný. Ostatní u něho hledají oporu a uznání a to někdy zneužívá jak v lásce, tak v práci.

22 – člověk s vysokým talentem, génius, touží po kolektivní činnosti, má inspiraci a je silný, měl by naslouchat intuici, ale nedokáže sdílet život s někým, kdo ho nemůže nebo nechce následovat, jak v práci tak ve vztahu. Člověk s číslem dvacet dva je výjimečný, má velice dobrou schopnost zvládat složité situace, nepodniká nikdy jen pro sebe, ale i pro ostatní.

 

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.

Login